2022-06-16

Stovyklautojų dienoraštis. 2-3 dienos

Šių dienų veikloms stovyklautojai dalinosi į dvi dideles grupes – vieni vyko į pažintinę edukaciją Technikos muziejuje, kita grupė tuo metu Molėtų kultūros centro salėje žiūrėjo kino filmą. Kitą dieną grupės apsikeitė veiklomis.

Pastebėta, kad vaikams, kurie turi draugų, geriau sekasi moksluose, jiems lengviau įveikti įvairius gyvenime kylančius sunkumus ir apskritai – geri santykiai su bendraamžiais laikomi vienu svarbiausių veiksnių sklandžiai vaiko raidai. Gerus santykius vaikai kuria kartu keliaudami, pramogaudami ir domėdamiesi naujais dalykais.

Matytame filme – vaikų tarpusavio santykiai, drąsa būti savimi, draugystė – visuomet aktualios temos ir vaikų pokalbiuose seansui pasibaigus.

Bendravimas su bendraamžiais padeda ugdytis socialinius įgūdžius ir patenkinti įvairius jų emocinius poreikius, todėl per šios dienos veiklas vaikai ugdėsi bendrąsias kompetencijas, mokėsi bendrauti.

Pasakojo ir nuotraukomis dalinosi stovyklos vadovė Živilė Remeikienė.

Paruošė: Regina Pumputienė

2022-06-14

Stovyklautojų dienoraštis. 1 diena

Birželio 13 dieną mokykloje pradėjo veiklą vasaros dieninė stovykla, kurią lanko 78 vaikai iš 1-4 klasių. Pirmą dieną besirenkančių mokyklos kieme jau laukė grupių auklėtojos Irma, Gintarė, Feodosija ir Vilma. Joms talkino mokytojų padėjėjos Ramutė, Jolanta ir Yevheniia.

Šiemet kartu stovyklauja ir 10 mokinių iš Ukrainos. Susiskirsčius į grupes pagal spalvas, kiekvienas gavo kortelę su vardu, ir rinkosi pusryčiauti. Po pusryčių  grupėse vyko susipažino su draugais rytmetys, kartu išsirinko grupių pavadinimus, aptarė stovyklos saugaus elgesio ir darbo taisykles. Dalyvavo saugaus elgesio instruktaže – žaidime per programą Kahhoot.

Grupėse suplanavo, ką veiks kiekvieną dieną po pietų. Susirinkę į kiemą sukūrė ir iškėlė stovyklos vėliavą.

Žaidė ir bendravo su grupės draugais mokyklos kieme.

Pasakojo ir nuotraukomis dalinosi: Živilė Remeikienė.

Paruošė: Regina Pumputienė

2022-06-07

Pamoka apie ekonomiką ir mokesčius

Birželio 3 dieną Molėtų pradinės mokyklos 3B klasės mokiniai dalyvavo finansinio raštingumo  pamokoje, kurią vedė ir mokiniams apie mokesčių sistemą ir jų reikšmę kiekvieno mūsų gyvenime paaiškino VMI darbuotoja Aušra Laucevičienė.

Labai smagu, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos rūpinasi ir vaikų finansiniu raštingumu, ateina į pagalbą mokyklų mokytojams.

Su vaikais kartu išsiaiškino, kas yra mokesčiai, kaip jie ne tik mokami, bet ir sugrįžta mums, kiekvienam valstybės gyventojui, tarp jų ir mokiniams.

Apie pakankamai sudėtingus dalykus, kaip surenkami ir mokami mokesčiai trečiokai sužinojo labai lengvai,  suprantamai ir linksmai žaisdami „Pagalvių mūšį“.

Mokesčių judėjimas – mėtomos ir gaudomos pagalvės. Išdalintas pagalves vaikai mėtė ir gaudė pagal tam tikras taisykles.

Mokiniams tai ir pamoka, žaidimas, sukėlęs daug teigiamų emocijų. Kieno glėbyje daugiau ryškiaspalvių pagalvėlių? Pagalvės – tai įsivaizduojami pinigai, kai ją išmetame, tai išleidžiame pinigus, o kai sugauname – ir pinigus gauname.

Ši naudinga, įdomi ir žaisminga pamoka trečiokams padėjo suprasti, kas yra mokesčiai ir kokie jie svarbūs bei reikalingi tiek šalies, tiek ir kiekvieno mūsų gyvenime.

Nuotraukos: Daiva Pumputienė, 3 B klasės mokytoja.

Paruošė: Regina Pumputienė

2022-06-03

Atliekų kultūros egzamine 4B klasė

Šių metų balandžio mėnesį Lietuvoje trečią kartą buvo rengiamas Atliekų kultūros egzaminas, kuriame savo žinias apie atliekų prevenciją, tvarkymą, rūšiavimą ir jų perdirbimą mokytojos Marijos paskatinti pasitikrinti ryžosi ir Molėtų pradinės mokyklos 4 B klasės mokiniai, šiame egzamine dalyvavę jau antrą kartą.

Molėtų savivaldybėje tarp pradinukų 4 B klasės mokiniai surinko daugiausia taškų ir savivaldybės administracijos apdovanoti išvyka  į Anykščių baseiną. Birželio 1 d. šis prizas mokiniams buvo įteiktas Molėtų savivaldybėje.

Vėliau mokiniai susitiko su administracijos direktoriumi Sigitu Žviniu ir skyrių vedėjais, kurie pristatė mokiniams savo veiklą, atsakė į ketvirtokų klausimus.

Apie ketvirtokų sėkmę pasakojo ir nuotraukomis pasidalino klasės mokytoja Marija Matulienė.

Paruošė: Regina Pumputienė

2022-05-31

Nacionalinė matematikos olimpiada Lietuvos pradinukams

Gegužės 28 dieną vyko VI nacionalinis matematikos konkursas 3 ir 4 klasių mokiniams, kurį rengia „Gabių vaikų akademija“. Joje dalyvavo geriausius rezultatus savivaldybių matematikos olimpiadose pasiekę mokiniai. Molėtų rajone geriausių rezultatų pasiekė Molėtų pradinės mokyklos 3B klasės mokinys Oskaras Paukštys, jo mokytoja Daiva Pumputienė ir 4B klasės mokinė Smiltė Kazlauskaitė, mokytoja Marija Matulienė. Nacionaliniame konkurse dalyvavo trečiokas Oskaras ir jam puikiai sekėsi.

Prizines vietas skiria vertinimo komisija mokiniams, surinkusiems daugiausiai taškų. Džiaugiamės Oskaro pasiekimu, jis laimėjo III vietą, surinkęs 85% iš galimų surinkti taškų, didžiuojamės jo mokytoja Daiva, patikėjusia mokiniu ir padėjusia jam siekti daugiau.

Ačiū Oskaro mamai, lydėjusiai jį į konkursą ir pasidalinusiai puikia žinia ir nuotraukomis.

Paruošė: Regina Pumputienė

2022-05-31

Gamtamokslinė pradinukų konferencija

Šį pavasarį, gegužės 27 dieną, mokykloje vėl gausiai šurmuliavo pradinių klasių mokinių gamtamokslinė konferencija „Domiuosi, tiriu, atrandu 2022“ . Ši konferencija mokykloje jau tradicinė, vyko septintą kartą, praleidome tik karantino metus.

Kartu su mokiniais įvairius bandymus demonstravo ir eksperimentavo į mokyklą atvykusi „Mėgintuvėlio eksperimentinių kelionių“ komanda.

Visą renginą vedė ir Padėkas dalyviams teikė nepailstanti direktorės pavaduotoja Edita, o mokiniams savo darbus demonstruoti ir su technika susitvarkyti padėjo mokytoja Eugenija.

Kol vieni mokiniai darė gamtos mokslų eksperimentus su „Mėgintuvėlio eksperimentinių kelionių“ komandos nariais, kiti rinkosi į mokyklos salę, po to apsikeitė vietomis.

Šių metų konferencija išsiskyrė dalyvių gausa, nors visi dalyviai buvo tik mūsų mokyklos (svečių iš kitų mokyklų nekvietėme), bet norinčių kalbėti ir rodyti įvairius bandymus buvo net 45 pirmų – ketvirtų klasių mokiniai.

Visi dalyviai dalinosi į dvi grupes: pirmų – antrų klasių grupė pristatė 15darbų. Džiaugiamės 1D klasės mokiniais ir mokytoja Indre, kurie pristatė net 6 pranešimus – vieninteliai iš pirmų klasių.

Taip pat 6 darbus pristatė 2 B klasės mokiniai, jų mokytoja Eugenija, 3 darbus parengė 2D klasės mokiniai, jų mokytoja Marijana ir 1 bendrą darbą pristatė 2A klasė, jų mokytoja Jūratė.

O 2D klasės mokytoja Marijana ne tik pademonstravo eksperimentą, bet ir padėjo vaikams prisiminti, kaip reikia elgtis su įvairiomis medžiagomis ir pabūti mokytojos atliekamų veiksmų eksperimento metu komentatoriais, vertintojais.

Į salę gausiai rinkosi ne tik dalyviai, bet ir klausytojai bei stebėtojai.

Gausiausias pranešėjų būrys buvo iš 3-4 klasių, viso – 29 pristatymai. Jie savo pranešimus pristatinėjo ir įvairius gamtinius eksperimentus demonstravo su pertrauka. Gausiausiai po 8 darbus parengė 3B klasės, mokytoja Daiva, ir 4B klasės, mokytoja Marija, mokiniai, po 3 darbus demonstravo 4C klasės, mokytoja Rasa, ir 4D klasės, mokytoja Zita, atstovai.

Po 2 darbus pristatė 3A klasės, mokytoja Dalia, 3C klasės, mokytoja Aldona, ir 4A klasės, mokytoja Lijana, gamtos tyrinėtojai, taip pat 1 darbą pristatė 3D klasė, jų mokytoją dabar vaduoja mokytoja Irma.

Konferencija neprailgo, buvo įvairi, įdomi ir jos dalyviams tyrinėtojams ir pranešimų pasiklausyti, eksperimentų pasižiūrėti atėjusiems. Mokinių darbai pasižymėjo nuoširdumu, paprastumu ir  bendraamžiams suprantamu stiliumi pristatytais.

Ačiū mokytojoms ir prisidėjusiems tėveliams, juk mokiniai atlikdami ir pristatydami darbelius ne tik gamtą stebėjo ir tyrinėjo, bet ir tobulino savo kompiuterinio raštingumo įgūdžius, mokėsi viešojo kalbėjimo.

Nuotraukos: Daiva Pumputienė, Rūta Galiauskienė.

Paruošė: Regina Pumputienė