2020-10-28

Programavimo savaitė –2020

Lietuvoje kaip ir visoje Europoje spalio 10–25 d.  vyko iniciatyva “Programavimo savaitė 2020″. Molėtų pradinėje mokykloje Programavimo savaitės renginius organizavo projekto “Informatika pradiniame ugdyme” iniciatorės Eugenija Bužinskienė, Dženeta Čereškienė, Rasa Daukantienė  ir Dangira Klimienė. Šios savaitės metu buvo organizuojami įvairūs pažintiniai užsiėmimai, programavimo pamokos siekiant populiarinti programavimą, suprantamai paaiškinti šios srities gebėjimus ir sutelkti motyvuotus žmones mokytis.

Mūsų mokyklos mokiniai noriai dalyvavo pamokose, kuriose buvo lavinami mokinių programavimo gebėjimai ar kitaip populiarinamas programavimas ir informatika.

Mažiausieji mokyklos mokiniai- pirmokai, antrokai supažindino su edukaciniais robotais “Bee-Bot”, jų mechaninio ir kompiuterinio valdymo galimybėmis, komandos sąvoka, lavino supratimą apie veiksmų eiliškumą, užduoties skaidymo žingsniais gebėjimą.

Vaikams pavyko programuoti, ypač maloniai nuteikė sukurti robotukų – bitučių “Blue-Bot” šokiai.

Informatikos pamokėlėse antrokai išbandė jėgas, atlikdami užduotis “Eduka klasėje”.

Temos “Algoritmai ir programavimas”, “Problemų sprendimas” privertė ne vieną pasukti galvelę.

Trečių klasių mokiniai paminėdami 2020 m. programavimo savaitę, priėmė “Code Week Dance” iššūkį ir išmoko šokti programavimo savaitės šokį.

Ir smagiai šoko su savo klasės draugais ir mokytojomis.

Ketvirtokai dirbo dar rimčiau. Renginio metu kūrė savo vardo animaciją su “Scratch” programa.

Gautas rezultatas džiugino ne tik vardo šeimininkus, bet ir draugus, kurie gėrėjosi atliktais darbais.

Vaikų sukurti darbai:

https://scratch.mit.edu/projects/427663437/

https://scratch.mit.edu/projects/430132348/

Mokiniams pamokos labai patiko, todėl prie šios įdomios ir naudingos veiklos sugrįšime dar ne kartą, – žada mokytoja Eugenija, papasakojusi apie savaitės veiklas ir pasidalinusi nuotraukomis.

Paruošė: Regina Pumputienė

2020-09-28

Pirmokai mokosi saugiai pereiti gatvę

Rugsėjo 22-23 dienomis Molėtų pradinėje mokykloje vyko tradicinė saugaus eismo pamoka 1 klasių mokiniams. Jos tikslas- mokyti vaikus saugiai pereiti gatvę, ugdyti jų atsakomybę už savo saugumą.

Vaikai mokėsi saugiai pereiti gatvę, kurioje įrengta saugumo salelė ir ženklas pėsčiųjų perėja.

Juos per gatvę lydėjo policijos bičiulis ir vaikų draugas Amsius, o drąsiausieji ėjo per gatvę vieni.

Policijos pareigūnės aiškino vaikams, kaip svarbu stebėti gatvę, kodėl prieš einant per gatvę, būtina atidžiai apsižvalgyti į visas puses, ir įsitikinus, kad saugu, eiti per kelią, pažymėtą pėsčiųjų perėja.

Klausinėjo vaikų, kokie pavojai gresia, kai vaikai važinėja  dviračiais ir paspirtukais be šalmų ir nesilaiko saugaus eismo taisyklių.

Aptarė su vaikais situacijas, kurios vyksta keliuose, dėl neatidumo, skubėjimo, saugaus eismo taisyklių nesilaikymo.

Policijos pareigūnės ir Amsius gyrė vaikus už atidumą, drąsą, puikias žinias ir draugiškumą. Grįžus iš gatvės į mokyklos kiemą vaikų laukė užduotis apie šviesoforo signalus ir jų reikšmę.

Ją teisingai atlikus, visų laukė saldžios dovanėlės.

Renginį organizavo ir apie jį pasakojo socialinė pedagogė Gražina Kuodienė, jai talkino pirmų klasių mokytojos. Mokymus pravesti padėjo socialiniai partneriai –  Molėtų PK pareigūnės Neringa Purlienė ir Lina Šeikienė su Amsiumi.

Nuotraukos:  Algimantas Čiža.

Pasakojo Gražina Kuodienė.

Paruošė: Regina Pumputienė

2020-09-28

Socialinės pedagoginės pagalbos modeliavimas jaunesniajame mokykliniame amžiuje stiprinant fizinę ir emocinę sveikatą

Šiuolaikinėje visuomenėje, jaunesniajame mokykliniame amžiuje, mokinių problemos tampa vis sudėtingesnės, dėl ko ugdymo įstaigos įpareigotos ieškoti būdų, išeičių padedančių jas išspręsti. Svarbu pažymėti, kad mokytojų ir kitų mokykloje dirbančių specialistų pastangų nebeužtenka, siekiant užtikrinti ugdymo ir ugdymosi sąlygų, įgalinančių spręsti savo problemas ir priimti tam tikrus sprendimus, sėkmingos realizacijos. – Molėtų pradinės mokyklos patirtimi ir sukauptomis žiniomis savo staripsnyje dalinasi Živilė Remeikienė, VSP specialistė, Kauno VDU studentė.

Efektyvios vaiko socializacijos vieni iš svarbiausių aspektų, fizinis aktyvumas ir emocinė sveikata, todėl itin didelis dėmesys turi būti skiriamas vaiką supančiai aplinkai. Dėl šių aspektų sėkmingam mokinių socializacijos procesui itin svarbią reikšmę turi ir vaiko šeimos mikroaplinka, kurioje ir formuojasi vaiko asmenybės pagrindai. Mokykla – antroji vaiko bendruomenė, į kurią vaikas patenka po šeimos ir kurioje socializuojasi, įgauna tam tikrus elgesio, bendravimo su bendraamžiais ir vyresniais žmonėmis įgūdžius (Kvieskienė, 2003). Kaip Kardelis, Kavaliauskas, Balzeris, (2001) teigia, bendrojo lavinimo mokykla yra pagrindinis veiksnys, formuojantis moksleivių požiūrį į gyvenimo vertybes, nes vaikui atėjus į mokyklą toliau formuojami fizinį aktyvumą lemiantys interesai, motyvai, nuostatos ir įgūdžiai.

Fizinio aktyvumo socialinė reikšmė ypač didelė ugdant visapusišką asmenybę, o tokią asmenybę formuojant, poreikių fiziškai tobulėti ugdymas ypač reikšmingas jaunesniajame mokykliniame amžiuje. Jaunesnysis mokyklinis amžius, arba vidurinioji vaikystė, apima laikotarpį nuo 6 iki 12 metų, kai ne tik radikaliai keičiasi vaikų gyvenimo būdas, bet ir anksčiau susiklosčiusios elgesio formos bei įpročiai. Šiame vaikų tarpsnyje, fizinių bei pažintinių gebėjimų vystymo ir tobulinimo, aktyvaus savojo AŠ formavimo periode, itin svarbus savivertės puoselėjimas. Vaikai, kurie sėkmingai susidoroja su 6 – 12 metų raidos uždaviniais, tampa pasitikintys savimi, sumanūs, miklūs, jaučiasi lygiaverčiai bendraamžių būryje. Vaikai, kurių bandymai taikytis prie naujo moksleivio statuso ir iššūkių baigiasi nesėkmėmis, išgyvena menkavertiškumą, gūžiasi savyje, kaskart darosi vis labiau priklausomi nuo klasės, draugų, gatvės vaikų poreikių ir interesų. Kaip Masiliauskas (2009) akcentuoja, susikaustę, nepasitikintys savimi, nerimastingi, uždari vaikai iššaukia bendraamžių panieką ir dėl to nebesugeba socializuotis. Socializacijos gebėjimai ypač neigiamai veikiami, kai vaikas suvokia, kad jis tapo atstumtuoju tarp bendraamžių.

Šeimos narių, mokyklos darbuotojų tikslingai organizuotas socialinės pedagoginės pagalbos modeliavimas jaunesniajame mokykliniame amžiuje, stiprinant fizinę bei emocinę sveikatą, tiesiogiai įtakoja ne tik tolimesnį sėkmingą vaiko ugdymosi procesą, bet ir sėkmę siekiant įveikti gyvenimo sunkumus, įgyti atitinkamą socialinį statusą ir tuo pačiu adaptuotis esamoje socialinėje aplinkoje. O pažintinis, kūrybinis aktyvumas yra skatinamas fizinio aktyvumo poreikių, kurie tapę įpročiais, pagalba, kas leidžia daryti išvadą, kad sėkmingos vaiko socializacijos vienas iš svarbiausių aspektų yra atitinkama fizinė veikla. Tačiau siekiant emocinės vaiko gerovės itin svarbu, kad būtų sukurta ir teigiamas emocijas kelianti aplinka. Tokiu būdu skatinamas vaiko augimas ir brendimas bei asmenybės sklaida ir tobulėjimas. Dėl šių priežasčių galima teigti, kad jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių fizinis aktyvumas ir emocinė sveikatos būklė neatsiejama nuo vaiko artimos aplinkos, kaip šeima, mokykla, bendraamžiai su kuriais leidžiamas laikas bei tokių aspektų, kaip vaiko savivoka ir mokymosi motyvacija.

Živilė Remeikienė

Paruošė: Regina Pumputienė

2020-09-18

Pradinukai kūrė sveikatingumo medį

Rugsėjo mėn. 15 d. Molėtų pradinėje mokykloje  su VDM 3-4 klasių mokiniais visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje vedė veiklą ,,Sveikatos medis”.

Buvo kalbama apie imuniteto svarbą, jo stiprinimo būdus.  Bandėme suprasti, kodėl vieni suserga, kiti – ne. Kaip žmogaus organizmą veikia vaistai, jie dažniausiai tik slopina ligų simptomus, bet negydo priežasčių.

Mokiniai dėstė savo mintis  užrašydami ant atskirų lapų, po to skaitėme atsakymus, juos  aptarėme.

Klasėje pasikabinome medį, be lapų. plikomis šakomis.

Šios pamokėlės metu mūsų imunitetą kaip ,,nuogą” medį aprengėme sveikatą stiprinančiais ,,lapais”.

Apie renginį pasakojo ir nuotraukomis pasidalino VSPS, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Irena Paukštienė.

Paruošė: Regina Pumputienė

2020-09-04

Šventės ir pradžios ženklai

Kad ir kiek buvo nerimo prieš susirenkant į mokyklą – Rugsėjo 1- oji atėjo ir atnešė ilgo kelio pradžios ženklus į mokyklos kiemą. Šalia valstybinės vėliavos suplevėsavo mokyklos vėliava, kiemas nuo ryto pildėsi gėlėse skendinčiais vaikais, kartu su jais rinkosi didelis būrys tėvelių, kuriems šįkart teko pasilikti kieme, kol vaikai bendravo su savo mokytojomis ir klasių draugais. Šventinė nuotaika švieste svietė vaikų veiduose.

Pirmoji klasės nuotrauka mokyklos kieme kartu su bendraklasiais ir mokytoja.

Su visais iš savo klasės sveikinasi antrokai ir dalinasi savo mokytojos pasveikinimu.

Į visas klases užsuko direktorė ar pavaduotoja, kad pasveikintų su švente ir įteiktų pirmokams knygutes, puikiai besimokiusiems visus praeitus metus mokyklos padėkas,

olimpiadų medalius ir diplomus.

Kardeliai, kol kas aukštesni už pirmokus, susirikiuos klasės vazose ir kurs šventinę nuotaiką, skleis jaukumą bei rudeniškus atspalvius.

Šių gėlių tankumynai ir antrose klasėse.

O ant mokinių suolų ne tik nauji vadovėliai, knygutės ar mokytojų dovanėlės, šalia ir naujas atributas – kaukė, tik ne karnavalui, o saugoti mus nuo piktų virusų skirta.

Arba skydeliai, lengvai pridengiantys ir paslaptingesnėmis darantys mokytojų šypsenas.

Taip Rugsėjo pirmoji mus pakvietė žingsniuoti mokslo keliu, tad ženkime drąsiai ir tegu visą mokyklos bendruomenę lydi sėkmė. Su mokslo metų pradžia!

Paruošė: Regina Pumputienė

2020-09-01

Ugdymo organizavimas Molėtų pradinėje mokykloje 2020 – 2021 m. m.

Su Rugsėjo 1- ąja, su Mokslo ir žinių dienos švente! Nors šiemet ji kitokia – daugiau rūpesčio, daugiau nerimo ir, ko gero, daugiau noro skubėti į mokyklą ir džiaugsmo susitikus su mokytoja, draugais. Visi norime, kad mokyklą įprastai lankytume kuo ilgiau ir prasmingai joje leistume laiką, todėl kartu turėsime laikytis griežtesnių taisyklių ir saugoti vieni kitus labiau. Kaip dirbsime ir mokysimės?

I.            MOKINIŲ ATVYKIMAS Į MOKYKLĄ IR GRĮŽIMAS Į NAMUS

 • Savarankiškai į mokyklą atvykę mokiniai, palikę apsiaustus, striukes, lauko batus rūbinėse – eina į savo klases.
 • Tėvai mokinius palydi į mokyklos kiemą, toliau mokiniai savarankiškai eina į rūbines ir klases.
 • Pirmų klasių mokinius, kol jie išmoks patys nueiti į rūbines ir klases, kieme pasitiks klasių mokytojos su tėvais sutartu laiku.
 • Į mokyklą nebus įleidžiami  mokiniai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, karščiavimas, apsunkintas kvėpavimas ir pan.). Jei tokie požymiai pasireikš jau į mokyklą atvykusiam mokiniui, jis bus nedelsiant izoliuojamas, apie tai bus informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąją koronaviruso linija tel. 1808.
 • DRAUDŽIAMA į mokyklą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.
 • Vykstant į mokyklą ar namus mokykliniu ar maršrutiniu autobusais būtina dėvėti kaukę. Mokykliniame autobuse sėdėti nurodytoje vietoje, jos nekaitalioti savavališkai.

II.             SAUGUMAS BENDROSE PATALPOSE IR KLASĖSE

 • Bendrose patalpose (koridoriuose, laiptinėse, eidami į biblioteką ar kitas patalpas – dėvi burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones (toliau – kaukes) tiek mokiniai, tiek su jais dirbantis personalas.
 • Ugdomoji veikla maksimaliai vyks savo klasėse.
 • Kitomis mokyklos patalpomis mokiniai naudosis tik atskiromis klasėmis, nesusitikdami su kitomis grupėmis, pagal iš anksto sudarytus ir prie klasių iškabintus grafikus, darant vienos pamokos pertrauką tarp užsiėmimų , klasėms ar kabinetams vėdinti, paviršiams ar priemonėms dezinfekuoti.
 • Salės, kuriose vyks šokio ar kūno kultūros pamokos, bus vėdinamos valomos ir dezinfekuojamos kas 2-3 pamokas.
 • Patalpos, kur vyks ugdymo procesas bus vėdinamos kiekvienos pertraukos metu.
 • Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, stalų paviršiai, kėdžių atramos, elektros jungikliai, laiptų turėklai ir pan.) bus valomi paviršiams valyti skirtu valikliu 2 kartus per dieną.
 • Mokykloje iš vienų patalpų į kitas ar lauką mokiniai vaikščios organizuotai kartu su juos mokančia mokytoja.
 • Mokiniai neturės kontakto su kitais mokyklos darbuotojais (ne mokytojais ar pagalbos specialistais), nebent kiltų būtinybė.

III.            MAITINIMAS

 • Valgymo pertrauka mokiniams truks 40 min.:
  • Pirmokams – 9.20 – 10.00 val. (1 valgyklos salė),
  • Antrokams – 9.40 – 10.20 val. (2 valgyklos salė),
  • Trečiokams – 10.35 – 11.15 val. (1 valgyklos salė),
  • Ketvirtokams – 10.35 – 11.15 val. (2 valgyklos salė).
 • Pavalgę likusį pertraukos laiką mokiniai kartu su klasės mokytoja leidžia lauke.
 • Visi mokiniai, kurie valgys mokyklos valgykloje, turės iš vakaro užsakyti maistą (organizuoja klasės mokytoja, pirmadieniui būtina užsakyti penktadienį).
 • Maistas ir valgymo įrankiai padengiami kiekvienam vaikui, laisvo pirkimo nebus, eilėse mokiniai nestovės.
 • Savo atsineštą maistą valgys kartu su klasės draugais valgykloje.

IV.            KITI UGDYMO PROCESO YPATUMAI

 • Muzikos pamokos bus dvi vieną dieną vienai klasei, po to bus daroma vienos pamokos pertrauka paviršių ir priemonių valymui ir kabineto vėdinimui.
 • Kituose kabinetuose (informacinių technologijų, laboratorijoje) pamokos taip pat bus dvi iškart vienai klasei, po to valymas, vėdinimas ir dar viena klasė galės naudotis.
 • Viename kabinete vieną dieną galės mokytis dvi klasės.
 • Sportuojant salėje bus daromos pertraukos: po antros ir šeštos pamokų ( 7 valandą ryte, taip pat trečia ir septinta pamokos valymui, vėdinimui).

V.            TĖVAI MOKYKLOJE IR IŠLEIDŽIANT VAIKUS Į MOKYKLĄ

 • Vaikus tėvai palydi iki mokyklos kiemo.
 • Pasirūpina, kad vaikai turėtų kaukes, nebūtų karščiuojantys (37,3°C ir daugiau)  ar turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, karščiavimas, apsunkintas kvėpavimas ir pan.).
 • Pasirūpina, kad vaikai be reikalingų mokymuisi priemonių turėtų lengvus batukus (gali būti ir basutės ar šlepetės) dėvėti klasėje ir kitose mokyklos patalpose.
 • Jei vaikai serga lėtinėmis ligomis dėl kurių negali lankyti mokyklos įprastu būdu – pasirūpina gydytojų pažymomis dėl namų ar nuotolinio mokymo.
 • Dėl trumpalaikio negalavimo ar izoliavimosi nedelsiant informuoja klasės mokytoją, kuris paskirs savarankiško mokymosi užduotis ir pakonsultuos mokinį ar tėvus.
 • Pagrindinė bendravimo priemonė su tėvais – elektroninis dienynas TAMO.
 • Į mokyklą atvykti tik iš anksto suderinus laiką su asmeniu, su kuriuo yra būtinybė susitikti.
 • Tinkamiausias laikas atvykti, kai baigiasi pamokos mokiniams ir sumažėja mokinių srautai mokykloje.
 • Jei atvykstate į mokyklą nesusitarę, laukite I aukšto fojė , kol budėtojas išsiaiškins, ar bus asmuo, su kuriuo norite pabendrauti, ar galės jus priimti.
 • PASIRŪPINTI TINKAMA APRANGA IR APAVU, KAD VAIKAI GALĖTŲ KASDIEN IŠEITI Į LAUKĄ.

VI.            VISOS DIENOS MOKYKLOS VEIKLA

 • VDM pradės veiklą nuo 12.30 val.
 • Bus formuojamos 3-4 grupės (priklausomai nuo pageidaujančių lankyti)
 • Iki 13.00 val. mokiniai bus lauke.
 • 13.30 val. pietaus tie, kurie užsisakė maistą valgykloje ir/ar įsidėjo maisto dėžutes.
 • 14.00 – 15.00 val. – savarankiško mokymosi valanda (namų darbai, skaitymo pratybos, mokymasis su pagalba mokytojų ir/ar padėjėjų).
 • Nuo 15.00 val. laisvalaikis, užsiėmimai su grupių auklėtojomis.
 • Grupės veiklą baigia 17.30 val.
 • Vaikai, kurių tėveliai vėluos (dėl darbo ir kt. svarbių priežasčių) tėvų lauks prie budėtojo I aukšto fojė.

Sėkmės mums visiems ir būkime sveik pradėję naujus mokslo metus.

Paruošė: Regina Pumputienė