2021-07-05

Mokyklos darbas vasarą

Vasara įsibėgėjo, ir mokykla liepos 5  – rugpjūčio 20 dienomis dirbs vasaros režimu. Nors dauguma darbuotojų šiuo metu atostogaus, mokykla bus atvira kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. iki 16.00 val. Kaip dirbsime, į ką ir kada galima kreiptis skaitykite plačiau.

Liepos 5-9 dienomis mokykloje veiks Robotikos stovykla, taip pat ruošiantis naujiems mokslo metams bus įrenginėjama lauko klasė. Lauko klasė įrenginėjama naudojant paramos – labdaros lėšas. Jau nupirktos dvi pavėsinės, taip pat medžiagos įrengti terasai, tam panaudojome visas turėtas lėšas: 2800 eurų.  Kad galėtume sėkmingai iki mokslo metų pradžios  užbaigti lauko erdvių, kuriose vaikai galės mokytis, įrengimą, mums trūksta apie 400 eurų. Bet mūsų yra daug ir prisidėdami po šiek tiek, mes  galime padaryti puikų darbą, kuriuo naudosis visi pradinės mokyklos mokiniai. Todėl kartu su mokyklos taryba sakau – ir tu gali prisidėti įrengiant lauko klases Molėtų pradinėje mokykloje, pervesdamas į labdaros – paramos sąskaitą LT514010045500166796 norimą sumą su nuoroda lauko klasei.

Nuo liepos 5 dienos direktorė atostogaus, ją vaduos:

Edita Kasinskaitė, pavaduotoja ugdymui,  (liepos 5-16 d.) tel. Nr. 8 659 93190 arba 8 383 54592

el.p. pavaduotoja.ugdymui.pradine@gmail.com

Gintautas Vidžiūnas, pavaduotojas ūkio reikalams ir administracijai, (liepos 19 – rugpjūčio 6) tel. Nr.  8 687 33223

el.p. pavaduotojas.ukiui.pradine@gmail.com

Rūta Galiauskienė, bibliotekininkė, (rugpjūčio 9-20) tel. Nr. 8 615 43230 arba 8 383 54593

el.p. rutagal6@gmail.com

Mokyklosraštinė dirbs iki liepos 13 d., po to nuo rugpjūčio 23d.

Rugpjūčio 23 dieną planuojamas pirmokų ir kitų klasių mokinių skirstymas į klases.

Visiems mokyklos bendruomenės nariams šiltos ir saulėtos vasaros, smagių ir sveikų atostogų ir iki pasimatymo rudenėjant.

Paruošė: Regina Pumputienė

2021-06-30

Stovyklos dienoraštis. Žaidimai ir pramogos mokyklos kieme

Šiandien paskutinė stovyklos diena, po pietų nusileis saulėje smagiai plazdėjusi vaikų sukurta vėliava ir mokyklos kiemas nurims, laukdamas rudens.  O kol kas nuo pat ryto skamba muzika, kiemas pilnas džiaugsmo ir vaikų. Vaikai iš namų atsinešė vandens šautuvus, muilo burbulus. Prisipūtė ryškiaspalvius balionus, skambant muzikai smagiai su draugais dainavo, šoko ir šėliojo mokyklos kieme kol pavargo.

Kai mokyklos kiemas prisipildė vaikų juoko ir muzikos, Gabija rodė žingsnelius ir mokė draugus šokti. Visi sveiki, pailsėję, pabendravę, o gal ir naują draugą susiradę, linksmi ir laimingi, o valgykloje vaikų laukė šventiniai pietūs ir skanumynai – juk šiandien baigiasi dar viena vasaros stovykla mokykloje.

Beliko padėkoti virėjoms už skanų ir sveiką maistą, auklėtojams už rūpestingumą ir žaidimus bei keliones, stovyklos vadovei Gražinai už puikiai suorganizuotą vaikų poilsį ir prasmingas bei įdomias edukacijas.

Vaikai nuleido stovyklos vėliavą, aptarė ką įdomaus ir naudingo nuveikė su draugais stovykloje. Kiekvienas stovyklautojas dovanų gavo kalendorių ir užrašų knygelę. Knygelė – užsirašyti svajonėms, kad jos išsipildytų. Kalendorius – primins, kad pasibaigus vasarai reikės sugrįžti į mokyklą.

Mojuodami ryškiaspalviais balionais vaikai atsisveikino su stovyklos draugais ir vadovais. Rašė laišką vasarai „Lik sveika, stovykla. Susitiksim kitą vasarą“.

Stovyklos vadovė socialinė pedagogė Gražina Kuodienė padėkojo grupių auklėtojoms už šaunų darbą ir įteikė kolegoms dovanėles. Po to visi atsisveikino ir išsiskirstė, susitiks rugsėjį mokykloje.

Ačiū Gražinai už pasakojimus aie stovyklautojų veiklas.

Ačiū Dovilei už smagias vaikystės akimirkas sustabdytas nuotraukose.

Paruošė: Regina Pumputienė

2021-06-30

Stovyklos dienoraštis. Pėsčiomis po Molėtus

Šiandien suplanuota, kad papusryčiavę visi  keliaus po Molėtus ir pamatys, kas naujo, įdomaus yra savame mieste, kažkas susipažins, o kažkas prisimins Molėtų istoriją. Pirmiausia stovyklautojai išsiruošė į Molėtų krašto muziejų. Prie muziejaus durų stovyklautojus pasitiko muziejaus direktorė Viktorija Kazlienė, kuri pristatė atnaujinto ir rekonstruoto Molėtų krašto muziejaus veiklą, deja, bet stovyklautojai neužsuko į muziejaus sales, nes vyksta naujos ekspozicijos parengimo darbai.

Muziejaus direktorė pakvietė vaikus užeiti į parodų galeriją ir apžiūrėti molėtiškės tautodailininkės Jolantos Žalalienės tapybos parodą. Papasakojo vaikams apie menininkės kūrybinį kelią, kaip dailininkė piešė paveikslus, ką juose pavaizdavo. Kas dar labai svarbu, kad leido vaikams paliesti paveikslus, kad įsitikintų, jog juose ne tik dažais nupiešti, bet ir „įausti“ lietuviški raštai ir ornamentai.

Direktorė palydėjo vaikus į kiemą ir parodė iš glazūruotų molio plytų sudėliotą Molėtų vardo skulptūrą, kurią sukūrė Molėtų krašto tautodailininkai. Vaikai pirmą kartą pamatė tiek daug Molėtų vardo variantų, juos skaitė ir stengėsi įsiminti.  Suskaičiavo, kad skulptūrą sudaro 16 didelių plytų ir daug mažų plytelių su  rakteliais ir kabliukais. Vaikai prisiminė, kad panašus raktas vaizduojamas ir Molėtų herbe, o kabliukas yra ežerų ir žuvų simbolis.

Atsigaivinę fontanų lietuje ir pailsėję medžių pavėsyje, stovyklautojai pėsčiomis keliavo Molėtų gatvėmis. Stovyklos vadovė socialinė pedagogė Gražina Kuodienė pasakojo vaikams, kokie buvo Molėtai prieš daugelį metų. Aiškino, kodėl Molėtai buvo vadinami žydų miesteliu. Priminė, kad Molėtuose lankėsi Nepriklausomos Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. Parodė, kur buvo pirmoji mokykla, vaikų darželis, paštas, vaistinė, Molėtų spaustuvė, ligoninė.

Vaikai labai nustebo sužinoję, kad per dabartinę Amatų gatvę bėgo upelis, kad pagrindinė miesto gatvė buvo grįsta akmenimis. Sušilę ir pilni įspūdžių vaikai sugrįžo į mokyklą. Valgykloje laukė skanūs pietūs ir ledai. O po pietų poilsis ir smagūs žaidimai su draugais mokyklos kieme ir viduje, kai pasidaro per karšta.

Pasakojimas: Gražina Kuodienė.

Nuotraukos: Dovilė Budrionienė.

Paruošė: Regina Pumputienė

2021-06-29

Stovyklos dienoraštis. Ugniagesių – gelbėtojų organizuotos edukacijos

Į mokyklos kiemą susirinkusius vaikus pasitiko didelis būrys ugniagesių gelbėtojų –  Molėtų PGT pareigūnų, pasirengusių teoriniams ir praktiniams užsiėmimams su vaikais. Visų dėmesį patraukė didelės raudonos mašinos ir šalia išdėliotos ugniagesių gelbėtojų darbo priemonės.

Vyr. inspektorė Lidija Ramoškienė  supažindino vaikus su ugniagesių gelbėtojų darbu. Aiškino vaikams apie gaisrų priežastis, klausinėjo, kaip reikia elgtis kilus gaisrui. Mokė vaikus saugaus elgesio prie vandens telkinių. Molėtų PGT viršininkas Rolandas Pumputis supažindino vaikus su birželio mėnesio gaisrų, nelaimingų atsitikimų keliuose ir prie vandens telkinių, statistika.

Vyr. inspektorius Julius Rudžionis supažindino vaikus su gaisrų gesinimo mažąją technika –  gesintuvu. Pamokė vaikus, kaip saugiai gesinti gaisrą, leido išbandyti.  Vaikai drąsiai ėmė į rankas gesintuvą ir gesino ugnį. Inspektorius priminė, kad to daryti vieniems vaikams jokiu būdu negalima.

Vyr. inspektorė Lidija Ramoškienė pakvietė vaikus į smagią ugniagesių estafetę. Vaikams reikėjo atlikti daug įdomių rungčių: greitai bėgti,  pataikyti batą į gelbėjimo ratą, prisukti vandens švirkštą prie žarnos, su vandens čiurkšle numušti kūgelį.

Visi galėjo parodyti savo žinias, fizinę ištvermę, pasidžiauti savo ir draugų sėkme.

Pamainos vadas Dainius Sinica  supažindino vaikus su gaisrininkų gelbėtojų darbo priemonėmis, naudojamomis gelbėjant žmones gaisrų ir avarijų metu, pademonstravo kaip su jomis dirba gelbėtojai. Leido vaikams pakelti gelbėjimo žirkles, spaustuvą, įlipti į mašinas, pasėdėti vairuotojo ir gaisrininkų gelbėtojų vietose.

Molėtų PGT viršininkas Rolandas Pumputis supažindino vaikus su birželio mėnesio gaisrų, nelaimingų atsitikimų keliuose ir prie vandens telkinių, statistika, palinkėjo vaikams saugios ir sveikos vasaros.

Šiek tiek sušlapę, nemažai pavargę, bet kupini džiaugsmingos nuotaikos, plojimais dėkojo ugniagesiams gelbėtojams už puikų renginį. Vaikai pagilino žinias, mokėsi laikytis taisyklių ir susitarimų, bendravo ir bendradarbiavo veikdami grupėje, ugdėsi ištvermę, vikrumą, drąsą, pasitikėjimą savimi ir draugais.

Šiek tiek sušlapę, nemažai pavargę, bet kupini džiaugsmingos nuotaikos, plojimais dėkojo ugniagesiams gelbėtojams už puikų renginį. Vaikai pagilino žinias, mokėsi laikytis taisyklių ir susitarimų, bendravo ir bendradarbiavo veikdami grupėje, ugdėsi ištvermę, vikrumą, drąsą, pasitikėjimą savimi ir draugais.

Pasakojimas: Gražina Kuodienė.

Nuotraukos: Dovilė Budrionienė.

Paruošė: Regina Pumputienė

2021-06-28

Stovyklos dienoraštis. Protmūšių diena

VšĮ „Animatorių paslaugos“ edukatorė Juventina Jackūnienė, pristatydama šios dienos edukaciją, sakė vaikams,  kad reikės daug galvoti, spėlioti, vaidinti, dainuoti, atsakinėti į klausimus, parodyti išradingumą, drąsą, jėgą ir draugiškumą.

Pirmieji edukacijoje dalyvavo Vytautės ir Vilmos, o vėliau Dovilės ir Antano grupių vaikai.  Susėdę komandomis prie stalų, vaikai išsirinko komandų vardus ir kapitonus. Kapitonų pareigas draugai patikėjo Oskarui, Marijai, Vainiui.

Edukacijos metu vaikai atsakinėjo į klausimus, spėliojo, vaidino, sprendė viktorinos užduotį, kūrė pasaką,  dainavo,  dalyvavo virvės traukimo rungtyje.

Fotografavo ir pristatė savo padarytas asmenukes, vaikų pamėgtus selfius  pristatė draugams.

Atlikus visas užduotis ir suskaičiavus taškus, paaiškėjo, kad I pogrupio nugalėtojais tapo ir 48 taškus surinko „Dičkiai“, kapitonas Marija. II pogrupyje sėkmė lydėjo kapitono Klaudijaus komandą „Koldūnai“.

Visų komandų vaikai buvo aktyvūs, išradingi, draugiški. Nugalėjo draugystė. Nugalėtojams ir dalyviams įteikti prizai.

Stovyklautojai džiaugėsi edukacija „Protmūšis‘, nes ji suteikė vaikams daug smagumo ir teigiamų emocijų. Vaikai bendravo ir bendradarbiavo veikdami grupėje, turėjo puikią galimybę išreikšti save, mokėsi pristatyti kolektyvinius sprendimus. Patyrė pergalės sėkmę, džiaugėsi savo ir draugų laimėjimais bei dovanomis.

Pertraukų metu tarp veiklų, vaikai su draugais žaidė mokyklos kieme, pramogavo ir ilsėjosi prie Pastovėlio ežero įrengtame paplūdimyje.

Pasakojimas: Gražina Kuodienė.

Nuotraukos: Dovilė Budrionienė

Paruošė: Regina Pumputienė

2021-06-25

Stovyklos dienoraštis. Teatro diena

Šiandien svečiuojasi vaikų jau pažįstama ir pamėgta Molinukė iš Molėtų viešosios bibliotekos, kuri atvyko su žinia apie vasaros skaitymo iššūkį ir padovanojo stovyklautojams spektaklį – pokalbį „Ypatingas“. Projekto „Vasara su knyga“ personažas Molinukė išdalino vaikams lankstinukus ir pakvietė dalyvauti vasaros skaitymo iššūkyje. Priminė, kad negalintys skaityti įprasto spausdinto teksto, gali užsukti į virtualią biblioteką ELVIS www.elvis.labiblioteka.lt , ten vaikų laukia tūkstančiai garsinių knygų.

Dovanų atvežė spektaklį – pokalbį „Ypatingas” pagal Modestos Jurgaitytės tokio paties pavadinimo knygą. Spektaklio metu aktorius Paulius Valaskevičius, kompozitorė Deimantė Ponelytė ir susirinkę vaikai kartu kūrė spektaklį apie ypatingą berniuką Juozapą, kuriam labai patiko „pievinėti“.

Interaktyvaus spektaklio metu vaikai dalinosi savo svajonėmis, dainavo ir siūlė, kaip Juozapui reikėtų elgtis tam tikrose situacijose, kad išvengtų patyčių. Mokėsi  tolerancijos, draugiškumo, pagarbos vienas kitam.

Aktorius palinkėjo vaikams nebijoti atverti širdies ir parodyti, koks esi ypatingas. Plodami vaikai dėkojo už spektaklį, visi norėjo nusifotografuoti su Juozapu. Spektakliu smagumai stovykloje nesibaigė, po pietų vaikai keliavo po Molėtus mėgavosi ledais.

Šiek tiek atsivėsino ir gaiviame ežero vandenyje.

Grįžo į mokyklos kiemą, kur

žaidė stalo žaidimus, skaitė savo atsineštas knygas, piešė, žiūrėjo filmukus, ilsėjosi.

Nuotraukos: Dovilė Budrionirnė.

Pasakojimas: Gražina Kuodienė.

Paruošė: Regina Pumputienė