Klausimai

  • Tėvai (globėjai, rūpintojai), mokyklos darbuotojai  savo pageidavimus, skundus ar prašymus pagalbos gali pateikti mokyklos direktoriui skambindami telefonu nr. 8 383 545 93, mob. 8 684 82 367  arba raštu adresu: Graužinių g. 1, Molėtai ar atsiųsdami elektroniniu paštu: direktore.pradine@gmail.com

  • Nusiskundimai ar prašymai, pageidavimai registruojami mokyklos raštinėje.

  • Esant galimybėms problema sprendžiama tuoj pat. Kitu atveju skundas išnagrinėjamas per 14 darbo dienų ir pateikiamas atsakymas, jei Jūs nurodote savo gyvenamosios vietos adresą ar elektroninio pašto adresą.

  • Galima teikti ir žodinius prašymus ar nusiskundimus klasių mokytojams, direktoriaus pavaduotojui ugdymui ar direktoriui.

  • Taip pat galite rašyti ir naudodamiesi elektroniniu dienynu TAMo.

  • Informaciją apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir kitus pavojingus teisės pažeidimų faktus įstaigoje galite pranešti ir anonimiškai.


albums =