Mokykla


Geriausia mokykla (himnas)

Čia Siesartis čiurlena vingiais,
Saulutė maudosi jos bangose.
Čia mus vaikystė juokiasi laiminga,
Ir augam mes mokykloj šviesioje.

priedainis:

Geriausi čia draugai, gražiausios dienos
Nerūpestingai bėga be skriaudų.
Mes mylim savo linksma mokyklėlę,
Lankau ją aš ir tu, ir tu…

Kartu mes mokomės čia piešti ir dainuoti,
Rašyt, skaityt, skaičiuoti be klaidų,
Svajot ir ateitin tvirtai žygiuoti,
Mylėt Molėtus, gimtą kraštą mūs visų…

priedainis:

Geriausi čia draugai, gražiausios dienos
Nerūpestingai bėga be skriaudų.
Mes mylim savo linksma mokyklėlę,
Lankau ją aš , lankei ją tu…

Mokyklos vizija

Molėtų pradinė mokykla – besimokanti ir bendradarbiaujanti bendruomenė, siekianti kiekvieno mokinio pažangos, sėkmingų ir prasmingų mokymosi patirčių, grindžianti savo veiklą visos bendruomenės susitarimais ir kiekvieno atsakomybe už jų įgyvendinimą.

Mokyklos misija

Teikti kokybišką pradinį išsilavinimą, sudarant galimybes aktyviai mokytis, ugdytis fizines, emocines, intelektines, pažintines vaiko galias ir svarbiausias vertybes, padėti pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Bendruomenės sutarimu kurti naujas vertingas edukacines aplinkas, padedančias siekti gerų ugdymo(si) rezultatų ir prasmingo, turiningo bei džiugaus gyvenimo ir mokymosi mokykloje.

Mokyklos vertybės ir  filosofija

Didžiausia vertybė mokykloje – vaikas: tikima jo galia įveikti sunkumus, gerbiamas kiekvienas vaikas, palaikomi prasmingi jų sumanymai, džiaugiamasi jų laimėjimais. Mokyklos bendruomenė, siekdama įgyvendinti mokyklos misiją, vadovaujasi šiomis vertybinėmis nuostatomis:

 • bendradarbiavimo: susitarimai ir atsakomybė siekiant bendrų tikslų įgyvendinimo;
 • pagarbos: kiekvienas yra svarbus, unikalus, gerbiamas, vertinga jo nuomonė;
 • kūrybiškumo: kitoks požiūris, idėjos ir kūrybinės mintys žadina smalsumą, gyvenimą mokykloje daro įvairesnį, įdomesnį, įsimintiną;
 • profesionalumo: vertiname kompetenciją, lankstumą, darbštumą, atsakomybę siekiant ugdymo kokybės ir aukštų rezultatų;
 • atvirumo: mokomės iš kitų ir dalijamės patirtimi, priimame ir išbandome naujoves;
 • bendruomeniškumo: rūpinamės vieni kitais, padedame, įsipareigojame, kartu kuriame mokyklos gyvenimą;
 • saugumo: emociškai ir fiziškai saugios mokymosi bei darbo sąlygos;
 • aktyvumo: mokomasi praktiškai veikiant, sprendžiant problemas;
 • kontekstualumo: nauja informacija pateikiama vaiko gyvenimo patirties kontekste;
 • integralumo: ugdymas apima ne tik žinias, bet ir jausmus, vaizduotę, taikomi įvairūs ugdymo integracijos būdai;
 • interaktyvumo: ugdymas partneriškas, dialogiškas, peržiangiantis mokyklos sienas;
 • džiaugsmingumo ir patrauklumo: sudaromos sąlygos, leidžiančios išgyventi mokymosi ir veiklos sėkmę, pažinimo ir atradimo džiaugsmą.

Mokyklos veiklos filosofijaalbums =