Mokykla


Geriausia mokykla (himnas)

Čia Siesartis čiurlena vingiais,
Saulutė maudosi jos bangose.
Čia mus vaikystė juokiasi laiminga,
Ir augam mes mokykloj šviesioje.

priedainis:

Geriausi čia draugai, gražiausios dienos
Nerūpestingai bėga be skriaudų.
Mes mylim savo linksma mokyklėlę,
Lankau ją aš ir tu, ir tu…

Kartu mes mokomės čia piešti ir dainuoti,
Rašyt, skaityt, skaičiuoti be klaidų,
Svajot ir ateitin tvirtai žygiuoti,
Mylėt Molėtus, gimtą kraštą mūs visų…

priedainis:

Geriausi čia draugai, gražiausios dienos
Nerūpestingai bėga be skriaudų.
Mes mylim savo linksma mokyklėlę,
Lankau ją aš , lankei ją tu…

Mokyklos vizija

KIEKVIENO MOKINIO PAŽANGA – MOKYKLOS PAŽANGA

Mokyklos misija

Molėtų pradinė mokykla sudaro sąlygas bręsti mokiniui kaip asmenybei, plėtoti pozityvius santykius su savimi, kitais žmonėmis, socialine, gamtine ir daugiakultūre aplinka, įgyti pažinimo, mokėjimo mokytis, sveikatos ir kitų kompetencijų integralius pradmenis, kaip prielaidą tolesniam sėkmingam ugdymuisi. Baigę pagrindinio ugdymo programą mokiniai yra sukaupę jų įgytas kompetencijas įrodančių darbų ir vertinimų visumą.

Vertybės ir filosofija

Pažangos siekiantis vaikas + laisvas ir savimi pasitikintis mokytojas + vaikų poreikius suprantantys tėvai = tobula mokykla.

Darant mažiau, padaryti daugiau – darbo efektyvinimas.

Diskusijos – iki susitarimo, po susitarimo – vykdymas.

Pagarba asmenybei ir kitokiai nuomonei.

Saugi mokykla vaikams augti ir kurti.

Mokyklos veiklos filosofijaalbums =